CO2-Prestatieladder - Samen zorgen voor minder CO2

Smals Dredging heeft in februari 2015 niveau 3 van de prestatieladder behaald!

 CO2-bewust certificaat niveau 3

 

A. Inzicht

Sinds 2013 wordt de footprint elk jaar voor Smals Dredging vastgesteld. Vanaf 2015 wordt ook jaarlijks een emissie inventarisatie rapport opgesteld.
Via de onderstaande links zijn de diverse documenten voor elke belanghebbende beschikbaar.

3.a.1 Carbon Footprint 2013

3.a.1 Carbon Footprint 2014

3.a.1 Carbon Footprint 2015

3.a.1 Carbon Footprint 2016 – 1e helft

3.a.1 Carbon Footprint 2016

3.a.1 Carbon Footprint 2017 – 1e helft

3.a.1 Carbon Footprint 2017

3.a.1 Carbon Footprint 2018 – 1e helft

3.a.1 Emissie inventarisatie rapport 2017

 

B. Reductie

Smals Dredging heeft een Energiemanagement Programma opgesteld. Het programma is onderschreven door de directie, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd in het bedrijf. Tevens zal het programma worden toegepast op de projecten waarop gunningsvoordeel wordt verkregen. Het programma is voor elke belanghebbende beschikbaar via de onderstaande links.

3.b.1 Plan van Aanpak CO2-reductie

3.b.1 Beleid en Energiemanagement Programma

 

C. Transparantie

De directie van Smals Dredging heeft gekozen om op een transparante manier over haar energiemanagementsysteem te communiceren met de interne en externe belanghebbenden. Deze wijze waarop de communicatie met de interne en externe belanghebbende plaatsvind ligt vast in het communicatieplan. Het plan beschrijft de communicatie betreffende de CO2-footprint (Scope 1 &2), het huidige energiegebruik, de kwantitatieve reductiedoelstellingen, de voortgang met betrekking tot de energiereductie-maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdragen, trends en de bijdragen aan (Branche-) initiatieven. Het communicatieplan is beschikbaar gesteld via de onderstaande link.

3.c.2 Communicatieplan

In 2017 werd het beleid ten aanzien van duurzaamheid en CO2-reductie verder voortgezet. Daarbij werd op eigen initiatief actief gezocht naar innovatieve methoden voor het reduceren van onze CO2 Footprint. Lees meer
D. Participatie

Smals Dredging BV neemt actief deel aan de werkgroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers.

De Werkgroep Duurzaamheid denkt mee in de duurzaamheidontwikkelingen bij voor de waterbouw relevante opdrachtgevers en wetgever. Belangrijke onderwerpen waar de werkgroep zich over buigt zijn onder andere de ontwikkeling van DuboCalc, de CO2-ladder en toepassing BPKV.