Vi tar ansvar for et trygt og komfortabelt livsmiljø for nåtiden og fremtiden.

Vår ekspertise har smarte løsninger med store fordeler for livsmiljøet. Vi bryr oss om vårt livsmiljø og vår velvære.

Vi tar hånd om alle aspekter innenfor området internasjonal vannhåndtering. Fra mudring, konstruksjon, forskning, avvanning til leveranse av råmaterialer for land-/områdeutvikling og byggeindustrien.

Hvorfor er Royal Smals en så viktig organisasjon? Vår misjon er å bidra til å skape et trygt og komfortabelt miljø for nåtiden og fremtiden. Hver eneste dag er vi alle av den oppfatningen at vi må utgjøre en forskjell i verden, og bidra til at dette skjer.

Dette stammer fra familiens karakter, prinsipper og verdier som finnes i selskapet vårt. I mer enn 125 år har vi oppfylt våre idealer og skapt store fordeler for vårt miljø, våre klienter og samfunnet.

Vi har blitt et høyt respektert Royal Dutch-selskap, og er et internasjonalt ledende selskap innen vannhåndtering. Vårt mål er å bli den mest anerkjente eksperten i verden innenfor vårt fagområde. Vi bryr oss virkelig og ønsker å hjelpe deg og miljøet. Vi er et kreativt, profesjonelt og engasjert team. Vi er Royal Smals.

Smart bruk av mudret slam i nye bærekraftige konstruksjoner.

Smart bruk av mudret slam i nye bærekraftige konstruksjoner.

Se video

Smart bruk av mudret slam i nye bærekraftige konstruksjoner.

Gjennom hele prosessen leter vi kontinuerlig etter enda bedre løsninger. Smart mudring gir livsmiljøet merverdi.

Vi tror at en skikkelig løsning for vannhåndtering kun kan oppnås med klar oversikt og en integrert tilnærming. Det hele begynner med et visst problem, for eksempel tilslamming, forurensning eller hydrauliske problemer i vannveier. Royal Smals kan løse disse problemene med de best mulige metodene, nyskapende prosesser, nødvendig utstyr og fagfolk. Vi tar oss av jobbens alle aspekter. Selskapet vårt liker å finne løsninger for de mest komplekse og spesialistoppgavene.

Vi kan snu et problem til en ny verdikjede. For eksempel omdanne slam til rå byggematerialer. Vi kan gjøre dette med vårt spesialiserte mudrings- og avvanningsutstyr. Vi kan levere smarte løsninger med store fordeler sammen med vår ekspertise, og være til hjelp fra begynnelsen til slutten av prosessen.

Integrert ekspertise,
flombeskyttelse i elven Rhinen, Leopoldshafen i Tyskland.

Integrert ekspertise, <br> flombeskyttelse i elven Rhinen, Leopoldshafen i Tyskland.

Se video

Integrert ekspertise, <br> flombeskyttelse i elven Rhinen, Leopoldshafen i Tyskland.