Onze expertise zorgt ervoor dat we slimme oplossingen bedenken die grote voordelen opleveren voor het milieu.

Met geotextiele containers wordt het kostenbesparende proces verder vergroot. Door het slib te ontwateren, nemen volumes tot wel 50% af. Dit innovatieve systeem is efficiënter dan alle andere traditionele vormen van slibverwerking en het is goedkoper dan mechanisch ontwateren.

Voordelen van het innovatieve baggeren en ontwateren

  • Grote kostenefficiency en snel ontwateren door de afname van het slibvolume en slibgewicht tot wel 50%
  • Het is ecologisch verantwoord doordat het waterbed minimaal wordt verstoord waardoor het systeem niet schadelijk is voor de oever- en waterzones
  • Het systeem is gesloten, veilig en gezond: geen geuroverlast, geen verspreiding van verontreinigingen en geen contact met gevaarlijke chemicaliën of verontreinigingen
  • Zeer lage niveaus van CO2-uitstoot en geluidsoverlast door minimaal gebruik van de werkende installatie

Met Baleen RDS voegen wij een voordeel toe aan het baggerproces. Het in de ecologisch geotextiele containers opgeslagen slib krijgt als nieuw materiaal een nieuwe waarde.

Door onze ervaring te combineren met de allernieuwste technologieën zijn wij in staat om op de meest (kosten)efficiënte manier polymeren in de pijplijn te injecteren. Door hun mobiele en compacte design zijn onze moderne polymeerunits overal te plaatsen, zelfs als er geen elektriciteit of stromend water voorhanden is.

De unit is volledig computergestuurd. Nadat het droge poeder is omgezet in op water gebaseerde flocculanten, injecteert de unit de vloeibare polymeren op zeer efficiënte wijze in het opgebaggerde slib. Er gaan geen polymeren verloren en er wordt niet over-gedoseerd.

We veranderen problemen in nieuwe waardevolle producten voor onze klanten, bijvoorbeeld door slib om te zetten in grondstoffen voor de bouwindustrie. Met onze specialistische capaciteiten op het gebied van baggeren en innovatief ontwateren, leveren we slimme oplossingen met grote voordelen. We zetten onze expertise in, vanaf het begin tot aan het eind van het proces.

Baleen RDS is een doordacht managementsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van een cutterzuiger, een polymeerunit en geotextiele ontwateringscontainers. Samen leveren zij innovatieve en mobiele ontwateringstechnologie.

Smals levert veiligheid- en gezondheidsplannen conform de VCA**-standaard. Daarnaast wordt een volledig implementatie- en uitvoeringsplan voorbereid volgens de ISO 9001 en ISO 14001 certificatienormen van Smals.

Download brochure Baleen Rapid Dewatering System

Onze expertise zorgt ervoor dat we slimme oplossingen bedenken die grote voordelen opleveren voor het milieu.

Onze expertise zorgt ervoor dat we slimme oplossingen bedenken die grote voordelen opleveren voor het milieu.

Bekijk video

Onze expertise zorgt ervoor dat we slimme oplossingen bedenken die grote voordelen opleveren voor het milieu.