Vi tar ansvar för en säker och bekväm livsmiljö, både i dag och i framtiden.

Vår expertis tillhandahåller smarta lösningar med stora fördelar för livsmiljön. Vi bryr oss om vår livsmiljö och vårt välbefinnande.

Vi tar hand om alla aspekter inom internationell vattenförvaltning. Från muddring, teknisk utveckling, forskning, avvattning till leverans av byggråvaror för land-/områdesutveckling och byggindustrin.

Varför är Royal Smals en så betydelsefull organisation? Vi ser det som vårt uppdrag att bidra till att skapa en säker och bekväm miljö för i dag och i framtiden. Varje dag är vi övertygade om att vi kan göra skillnad och kan bidra till att göra detta möjligt.

Denna övertygelse bottnar i att vi i grund och botten är ett familjeföretag, med principer och värderingar. I över 125 år har vi uppfyllt våra ideal och skapat stora fördelar för vår miljö, våra kunder och samhället.

Vi har blivit ett mycket respekterat nederländskt företag och är internationellt ledande inom vattenhantering. Vårt mål är att bli världens mest erkända expert inom vårt område. Vi bryr oss verkligen och vill hjälpa dig och miljön. Vi är ett kreativt, kunnigt och hängivet team. Vi är Royal Smals.

 • Vilken miljö?
 • Vilka lösningar?
 • Under hela processen söker vi hela tiden ännu bättre lösningar. Smart muddring tillför värde till vår miljö.

  Vi tror att en verklig lösning för vattenförvaltning endast kan förverkligas med en tydlig vision och en integrerad strategi. Det hela börjar med ett visst problem, till exempel en grund farled, förorening eller hydrauliska problem på vattenvägar. Royal Smals kan lösa dessa problem med bästa möjliga metoder, innovativa processer, nödvändig utrustning och kunniga medarbetare. Vi tar hand om uppdragets alla aspekter. Vårt företag drivs av att hitta lösningar till de mest komplexa och krävande uppdragen.

  Vi kan omvandla ett problem till en ny värdefull produkt. Vi kan till exempel omvandla slam till byggmaterial. Detta gör vi med våra specialiserade muddrings- och innovativa avvattningsmöjligheter. Vi kan leverera smarta lösningar med stora fördelar, och genom att kombinera det med vår expertis, kan vi hjälpa dig från processens början till slut.

 • Vilken miljö?
 • Vilka lösningar?
 • Integrerad expertis,
  skydd mot översvämningar floden Rhen, Leopoldshafen Tyskland.

  Integrerad expertis, <br> skydd mot översvämningar floden Rhen, Leopoldshafen Tyskland.

  Titta på filmen

  Integrerad expertis, <br> skydd mot översvämningar floden Rhen, Leopoldshafen Tyskland.